Troll i ord – språkverktøy

Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:
Kom og møt oss
Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:

1. norsk bokmål/nynorsk
2. albansk
3. amharisk
4. arabisk
5. burmesisk
6. dari
7. engelsk
8. farsi (persisk)
9. fransk
10. kurdisk sorani
11. kurdisk kurmanji

12. kvensk
13. litauisk
14. oromo
15. pashto
16. polsk
17. portugisisk
18. russisk
19. (nord-)samisk
20. (sør-)samisk
21. (lule-)samisk
22. somali

23. spansk
24. svensk
25. swahili
26. tagalog
27. tamil
28. thai
29. tigrinja
30. tyrkisk
31. tysk
32. urdu
33. vietnamesisk

Kom og møt oss

02. november 21 DAB Molde
03. november 21 DAB Oslo
04. november 20 DAB Bodø

09. november 21 DAB Sandnes
10. november 21 DAB Krisitansand
11. november 21 DAB Drammen​​