Navn på barnehage/organisasjon:

Abonnement:

Hovedbruker navn:

Hovedbruker epost :

Hovedbruker telefon:

Faktura-adresse:

Ressursnummer / merking faktura:

Flere brukere:

Aajege – Samisk språk- og kultursenter

Toini Bergstrøm

toibe@trondelagfylke.no

+4790723513

Fornavn Etternavn, epostadresse Helen Blind Brandsfjell, helbr@trondelagfylke.no Malin Wilks, malwi@trondelagfylke.no Aasta Joma Granefjell, aastgran@trondelagfylke.no Marit Fjellheim, marfje@trondelagfylke.no Ida Ljungberg,idalj@trondelagfylke.no Laila Mari Brandsfjell, laibra@trondelagfylke.no Tove Mette Wigdahl Jåma, tovwig@trondelagfylke.no Thomas Ole Andersen, thoan@trondelagfylke.no