Faglig forankring: konkreter

Eventyrhefte

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]
IMG_7736IMG_3457IMG_98041 IMG_3467 IMG_3497 IMG_3487 GettyImages_149353456 IMG_3473 Jerdani.gorge IMG_3479 IMG_3482 Slott_1 IMG_4504 Stallo_kulisse
[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]

Bukkene Bruse

Eventyret om de tre bukkene Bruse er kjent og kjært for de fleste. Barna kan leke seg gjennom fortellingen ved hjelp av de tre bukkene, trollet og broen. I heftet som følger med er eventyret illustrert, og et stort foto fra Låtefossen i Hardanger danner bakteppe og fungerer som kulisse i leken.

Gutten som gikk til Nordavinden og krevde igjen melet

Eventyret om Gutten som gikk til Nordavinden og krevde igjen melet har kvaliteter som gjør det egnet til bruk i språkstimulering. Først og fremst er det et eventyr der handlingen er konkret og lettfattelig, noe som innbyr til at barna kan danne seg bilder av det som skjer. For det andre har eventyret en stram oppbygning. Det er rituelt, og tretallsloven for eventyr er fulgt: Hendelsene repeteres tre ganger. Gutten går tre ganger på stabburet etter mel, han drar ut for å finne Nordavinden tre ganger og får en magisk gjenstand hver gang, dvs tre gjenstander til sammen. På veien må gutten ta inn hos gjestgiveren til sammen tre ganger. Gjestgiveren og gjestgiverkonen lurer fra ham de magiske gjenstandene ved å bytte de ut med tilsvarende gjenstandene uten magiske krefter. Tredje gang hos gjestgiveren har gutten lært, han lar seg ikke lure. Nå er det derimot gutten som lurer gjestgiveren. Gutten får tilbake alle de magiske gjenstandene som han tar med hjem til moren.

I eventyresken møter man gutten, moren, nordavinden, gjestgiveren og gjestgiverkona, og bukken som gjør gullpenger. Språkesken inneholder også et eventyrhefte som er illustrert med eventyrteksten på norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk, og et eget hefte inneholder to store naturfoto fra Låtefossen i Hardanger og fra fjellet Bispen i Trollstigen i Romsdalen.

Fotokulissene danner bakgrunnstepper for historien i eventyret. Tolv terninger med motiver på alle sider viser bokstaver og geometriske former i forskjellige farger. Ved hjelp av terningene får barna møte alle de små og store bokstavene i det norske alfabetet.

Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine

Det vietnamesiske eventyret, om da påfuglen og ravnen fikk fargene sine, har kvaliteter som gjør det godt egnet til bruk i språkstimulering. Det er konkret og enkelt å forstå, med en tydelig handling og vendepunkt. Moralen er lett å gripe, også for barn. Det at ravnen, som skulle bli så fargerik og fin, ikke har tid til å vente, er både komisk og lett å koble til situasjoner som barna kan kjenne seg igjen i. Den kloke og tålmodige påfuglen belønnes, og alle kan beundre den vakre fjærdrakten hans – til ­inspirasjon for både barn og voksne.
I tillegg åpner eventyret for rike muligheter der den voksne kan illustrere adjektivt – f.eks. ­farger og andre egenskaper.

Terningene har hver sin farge, og en av sidene er gravert med blader og nåler fra vanlige trær i norsk natur. Frukter og geometriske er også avbildet på terningene. Ved hjelp av posen og ordkortene kan man jobbe med aktiviteter der ordkortene med ulike frukter er plassert med bildesiden opp på bordet. Barna kan så trekke terninger fra posen og plassere på ordkortet med samme frukt som på terningen. Samtidig kan den voksne spørre etter de geometriske formene på terningen.

Eventyresken inneholder også et illustrert hefte på seks sider med eventyrteksten på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk og et foto som kan brukes som kulissefoto. Kulisseheftet kan fungere som bakgrunnsteppe i fortellestund, i lek og dramatisering av eventyret sammen med eventyrkarakterene.

I eventyresken om påfuglen og ravnen følger det også med et brettspill der barna trekker fargelagte brikker fra posen og legger på sitt område på brettet på riktig farge. Den som først har fylt området sitt har vunnet.

Hvorfor krokodillen ikke har tunge

Det somaliske eventyret om Hvorfor krokodillen ikke har tunge handler om reven som ønsker å låne tunga fra krokodillen for å kunne lage bryllupslyden i søsterens bryllup. Eventyret har kvaliteter som gjør det godt egnet til bruk i språkstimulering av barn. Det er konkret og enkelt å forstå, med en tydelig handling og vendepunkt. Moralen er lett å gripe for barna.

Zebra, krokodille og giraff er avbildet på to sider av klossene. Hodet vises på en side, mens kroppen vises på en annen. Man kan bygge giraffen ved help av to klosser, og det samme kan man gjøre med zebra ved å vende om klossene. Her kan man jobbe med mønster og former. Dyrene har mønster på kroppen. Kan man kjenne igjen dyret bare ved hjelp av mønster? Hvilke andre dyr har mønster på kroppen. Her kan man supplere med ordkortene med avbildede dyr på.

Eventyresken inneholder også et illustrert hefte på seks sider med eventyrteksten på bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk og et foto som kan brukes som kulissebakgrunn. Kulisseheftet kan fungere som bakgrunnsteppe i fortellestund, i lek og dramatisering av eventyret sammen med eventyrkarakterene.

Skomakeren Dratewka

I det polske eventyret om Skomakeren Dratewka møter man den lutfattige skomakeren, maurene, biene, villendene, heksen og jomfruen i tårnet. Eventyret har kvaliteter som gjør det egnet til bruk i språkstimulering av barn. Det er konkret og enkelt å forstå, men eventyret er langt og det er skummelt og egner seg nok best for det eldste barna. Eventyret har en tydelig handling og vendepunkt.

Eventyresken inneholder et illustrert hefte på seks sider med eventyrteksten på norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk og et foto som kan brukes som kulissebakgrunn. Kulisseheftet kan fungere som bakgrunnsteppe i fortellestund, i lek og dramatisering av eventyret sammen med eventyrkarakterene.

I Polen er det mange flotte slott og bygninger. Kulissefotoet er fra ett av disse og man kan godt se for seg at det er her heksen holder jomfruen fanget. Eventyret egner seg til å snakke om bygninger og slott, finnes det et lignende bygg som man kan besøke i barnehagen sitt nærmiljø? Kan man finne flere polske slott på internett? Barna kan også tegne eller bygge sine egne slott ved hjelp av treklossene fra dette og de andre eventyrene i serien.

Stallo på julaften

I dette skumle samiske eventyret om Stallo på julaften møter vi barna som aker i akebakken sent på julaften. Alle samiske barn vet at det er farlig å ake så sent på en julaften da de kan bli fanget i Stallos sekk.

Eventyresken inneholder et illustrert hefte på seks sider med eventyrteksten på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk, og et foto som kan brukes som kulissebakgrunn. Kulisseheftet kan fungere som bakgrunnsteppe i fortellestund, i lek og dramatisering av eventyret sammen med eventyrkarakterene.

Undervannslandet

Eventyret om de tre bukkene Bruse er kjent og kjært for de fleste. Barna kan leke seg gjennom fortellingen ved hjelp av de tre bukkene, trollet og broen. I heftet som følger med er eventyret illustrert, og et stort foto fra Låtefossen i Hardanger danner bakteppe og fungerer som kulisse i leken

Karakterer

[slideshow]
IMG_9956
IMG_8161
IMG_7736
IMG_8775
IMG_7847
IMG_7769
IMG_7870
IMG_1104
IMG_9330
IMG_9804
IMG_9592
IMG_9592_2
IMG_9589
IMG_9389
IMG_8987
IMG_9071
IMG_9108
IMG_8979
IMG_8916
IMG_8873_5
IMG_1072
IMG_0872
IMG_0755
IMG_1131
IMG_1139
IMG_1143
IMG_1163
IMG_1164
IMG_2144
IMG_2147
IMG_2160
IMG_2154
IMG_2148
IMG_2158
IMG_2159
IMG_2151
IMG_3477
IMG_3479
IMG_3482
IMG_4504
[/slideshow]

 

Å fortelle for barn med ­figurer eller dukker bidrar til å gjøre handlingen mer konkret for barna. Dette er dukketeaterets virkemiddel. Barna får møte de fysiske eventyrkarakterene i form av treklosser med motiv, og disse konkretene hjelper dem med forståelsen av begrepsinnholdet. Dette skaper grobunn for identifikasjon og engasjement. Barn leker ofte at de er karakterer fra filmer og spill. Ved å bruke dukker eller figurer for å dramatisere innholdet i fortellingen, får barna mulighet til å være disse personene.

I Troll i ord utgjør treklosser med silketrykte og lasergraverte motiver karakterene fra eventyret. Treklossene er enkle i formen og innbyr til at barna selv kan tillegge figurene sine egne forestillinger om identitet og personlighet. Treklossene er robuste, de står stødig og er lette å gripe og holde. Barn liker å leke og konstruere med klosser. De kan bygge i høyden og i bredden, de kan lage tårn og fjell og ikke minst er det gøy å rive ned igjen. Barna kan sortere og sette klossene i rekker eller bruke dem som kulisser. Klossene er slitesterke, de tåler å bli brukt og de er lette å holde rene.

[slideshow]
Produktoversikt_bukkene Produktoversikt_Nordavinden Produktoversikt_paafuglen Sjablonger_krokodilen_farger
[/slideshow]

Terninger og tilleggstema

Noen av eventyreskene inneholder terninger i tre med silketrykte og lasergraverte motiver. Tema for terningene er hentet fra eventyrene. Terningene skaper grunnlag for samtale og problemløsning, og de kan stimulerer tall- og mengdeforståelsen. De trener også visuell persepsjon og sikter mot gjenkjennelse av elementene fra eventyret. Terningene kan også brukes sammen med figurene i fri lek.

Utformingen på terninger fra ulike opplag kan avvike noe fra bildet.

Bukkene Bruse

Utbrett_terning_Bukkene

Terningene i dette eventyret har tall og geometriske former som tema. Esken inneholder 6 terninger i tre med silketrykte og graverte motiver på sidene; tall, terningsymboler og geometriske former i flere farger.

Gutten som gikk til Nordavinden

Utbrett_terning_Nordavinden

Terningene i dette eventyret har bokstaver som tema. Esken inneholder 12 terninger i tre med silketrykte og graverte motiver på alle sider; store og små bokstaver og geometriske former i flere farger.

Eksempel på samtale og problemløsning med utgangspunkt i terningene:

– Finn bokstaven N
– Finn den røde sirkelen
– Finn den blå trekanten
osv.

Påfuglen og ravnen

Produktoversikt_paafuglen

Beskrivelse av figurene i eventyret Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine:

 

Påfuglen

Påfugelen består av to klosser, påfuglkroppen er en kloss og fjærdrakten en annen. Disse kan settes sammen og tas fra hverandre. Klossene har silketrykt motiv (påfuglen i farger) på den ene siden og lasergravert motiv (påfuglen uten farger) på den andre.

 

Ravnen

Ravnen består av en klosse med et silketrykt motiv (ravnen med svart farge) på en siden og et lasergravert motiv (ravnen uten farge) på den andre siden.

 


Krokodillen og reven

Sjablonger_krokodilen_farger


Beskrivelse av figurene i eventyret Krokodillen og reven:

Krokodillen

Krokodillen består av en klosse med et silketrykt motiv i to farger. Ene siden er dekket med krokodillemønster, mens den motsatte siden viser hodet og halen på krkodillen.

Reven

Reven består av en klosse med et silketrykt motiv i tre farger.

Sebra og sjiraff

Sebraen og sjiraffen består av to klosser med et silketrykte motiver. Hodet til sjiraffen er illustrert på den ene siden av den ene klossen, mens kroppen til sjiraffen er illustrert på den ene siden av den andre klossen. De to klossene danner til sammen sjiraffen. På motsatt side av de to klossene er sebraen illustrert. Sjiraffen dannes av to stående klosser, mens sebraen dannes av to liggende klosser. På den måten blir høyde og bredde-forskjellen mellom de to dyrene demonstrert.

Skomakeren Dratewka

Beskrivelse av figurene i eventyret Skomakeren Dratewka:

 

Skomakeren


Skomakeren består av en klosse med et silketrykt motiv i to farger.

 

Jomfruen


Jomfruen består av en klosse med et silketrykt motiv i to farger.

 

Heksen


Heksen består av en klosse med et silketrykt motiv i en farge.

 

Maurdronningen


Maurdronningen består av en klosse med et silketrykt motiv i to farger.

 

Bien


Bien består av en klosse med et silketrykt motiv i to farger.

Andriken


Andriken består av en klosse med et silketrykt motiv i tre farger.

Stallo på julaften

PRODUKT-ILLUSTRASJON AV STALLO KARAKTERER

Beskrivelse av figurene i eventyret Stallo på julaften:

Stallo


stallo er et slags troll i samisk kultur. Stallo-karakteren i Troll i ord er silketrykt i tre farger på en treklosse på 70 x 135 x 35 mm.

 

Luthat / rovthega


Luthat (som hun kalles i nordsamisk område), eller rovthega (som hun kalles i sørsamisk område) er kona til stallo. Kona er silketrykt i to farger på en treklosse på 65 x 120 x 35 +mm.

 

Samegutt


Gutten er hovedpersonen og helten i eventyret. Gutten består av et silketrykt motiv i tre farger.

 

Barn


Barna består av seks terninger med trykk på fire sider av hver terning. Til sammen kan det bygges åtte barn, en jente og en gutt fra lulesamisk område, en jente og en gutt fra sørsamisk område, en jente og en gutt fra Karasjok i nordsamisk område og en jente og en gutt fra Kautokeino i nordsamisk område. En terning viser de fire jenteluene fra de fire områdene, og en annen terning fire gutteluer fra de fire områdene. På de neste to terningene vises kofte/overkropp for jentene på en terning og guttene på den andre. På samme måte viser de siste to terningene jentebein og guttebein.

Undervannslandet

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]
[slideshow]

[/slideshow]
[/wonderplugin_cond]

Konkreter

Å fortelle for barn med ­figurer eller dukker bidrar til å gjøre handlingen mer konkret for barna. Dette er dukketeaterets virkemiddel. Barna får møte de fysiske eventyrkarakterene i form av treklosser med motiv, og disse konkretene hjelper dem med forståelsen av begrepsinnholdet. Dette skaper grobunn for identifikasjon og engasjement. Barn leker ofte at de er karakterer fra filmer og spill. Ved å bruke dukker eller figurer for å dramatisere innholdet i fortellingen, får barna mulighet til å være disse personene.

I Troll i ord utgjør treklosser med silketrykte og lasergraverte motiver karakterene fra eventyret. Treklossene er enkle i formen og innbyr til at barna selv kan tillegge figurene sine egne forestillinger om identitet og personlighet. Treklossene er robuste, de står stødig og er lette å gripe og holde. Barn liker å leke og konstruere med klosser. De kan bygge i høyden og i bredden, de kan lage tårn og fjell og ikke minst er det gøy å rive ned igjen. Barna kan sortere og sette klossene i rekker eller bruke dem som kulisser. Klossene er slitesterke, de tåler å bli brukt og de er lette å holde rene.

 

Beskrivelse av figurene i eventyret Undervannslandet:

Samegutten


Samegutten er silketrykt i x farger på en treklosse på ? x ? x 35 mm.

 

Storebror til samegutten


Storebroren er silketrykt i x farger på en treklosse på ? x ? x 35 mm.

 

Sajvegubben


Sajvegubben er silketrykt i x farger på en treklosse på ? x ? x 35 mm.

 

Sajvesønnene


Sajvesønnene er silketrykt i x farger på en treklosse på ? x ? x 35 mm.

 

Båt og undervannslandet


Båt og undervannsland er silketrykt i x farger på to treklosser på ? x ? x 35 mm og ? x ? x 35 mm.

Ordkort

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente.

Hvordan bruke ordkortene i språklæring:

Ordkortene kan brukes ved formidlingen av eventyret eller under samtalen før eller etter at eventyret er fortalt. Det kan være nødvendig for noen barn å få klarhet i deler av ordforrådet før presentasjonen av eventyret. I arbeid med førforståelse kan den voksne legger opp til samtaler med barnet rundt utvalgte begreper og konteksten de kan inngå i. Slik vil barnet få hjelp til å aktivere sine tidligere erfaringer rundt begrepene og sikre en grundigere forståelse.


Trykte ordkort:

Med språkesken følger to bokser med 80 trykte ordkort i hver boks. Ordkortene er fordelt på 8 kategorier. På kortene er ordene avbildet og teksten står på norsk bokmål og på nynorsk. Kortene finnes også digitalt med innleste lydfiler på alle tilgjengelige språk både i form av app for nettbrett og som aktiviteter i nettressursen Trollkjelen, se lenke til aktivitet under. De digitale kortene inneholder begrepene fra de trykte kortene og i tillegg noen ekstra begreper.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[button url=”http://www.grom.no/trolliord/wp-content/uploads/sites/2/pdf/Ordkort_Skomakeren.pdf” label=”Pdf til utskrift”]

[/wonderplugin_cond]

 

Trykte ordkort:

I Troll i ord sin nettbutikk er det mulig å kjøpe trykte ordkort. Ordkortene er fordelt i ulike kategorier. På kortene er ordene avbildet og teksten står på norsk bokmål og nynorsk, og noen kort har også samisk tekst.

QR-koder

De trykte ordkortene og eventyrkarakterene er merket med QR-koder. Bruk et nettbrett eller en mobiltelefon med QR-leser-app for å lese QR-koden. Hver kode leder deg til nettsiden for et bestemt ord eller en eventyrkarakter. Her kan du lytte til ordet på alle tilgjengelige språk. Fortellestemmer leser opp ordet på det språket som velges. I tillegg kan man på denne siden lese mer om hvert begrep og se flere bilder. Vi anbefaler å bruke en QR-leser som åpner nettleseren på telefonen/nettbrettet. Har du iPad kan du f.eks bruke denne: QR-leser for iPad

I nettbutikken kan man også kjøpe klistermerker med QR-koder som kan limes på interiør og gjenstander i barnehagen. Til nettbutikken.

QR-koder

De trykte ordkortene er merket med QR-koder. Bruk et nettbrett eller en mobiltelefon, og åpne kameraappen for å lese QR-koden. Hver kode leder deg til nettsiden for et bestemt ord. Her kan du lytte til ordet på alle tilgjengelige språk. Fortellestemmer leser opp ordet på det språket som velges. I tillegg kan man på denne siden lese mer om hvert begrep og se flere bilder.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

 

[slideshow]
ordkort_bukkene
ordkort_nordavinden ordkort_paafugl ordkort_krokodillen ordkort_skomakeren IMG_3019
[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]

Bukkene Bruse

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente. Tema for ordkortene i dette eventyret er hentet fra kategoriene dyr og kropp. I tillegg er noen begreper hentet fra miljøet som eventyret omhandler slik som bro, skog, elv og seter.

Gutten som gikk til Nordavinden

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente. Tema for ordkortene i dette eventyret er hentet fra kategoriene klær og mat. I tillegg er noen begreper hentet fra tidsepoken og miljøet som eventyret omhandler slik som stabbur og lefse.

Påfuglen og ravnen

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente. Tema for ordkortene i dette eventyret er hentet fra kategoriene natur, frukt og kropp. Eventyret om påfuglen og ravnen er opprinnelig fra Vietnam. Trær, blader og frukter som er gjengitt i ordkortene er hovedsaklig norske, men med noen innslag fra Vietnam, som den illeluktende stinkfrukten og den rosa dragefrukten.

Krokodillen og reven

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente. Tema for ordkortene i dette eventyret er afrikanske dyr, kropp og mønster.

Skomakeren Dratewka

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente. Tema for ordkortene i dette eventyret er hentet fra kategoriene dyr,fugler og insekter, natur og bygninger. Eventyret om skomakeren Dratewka er opprinnelig fra Polen.

Stallo på julaften

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente. Tema for ordkortene i dette eventyret er hentet fra samisk liv og kultur. Eventyret om stallo på julaften ble vi kjente med da Kirsten Marit Olsen fortalte det til oss i Kautokeino høsten 2015. Kirsten Marit hørte selv eventyret da hun var barn, den gang fortalt av hennes bestemor.

Undervannslandet

Ordkortene illustrerer noe av ordforrådet som er viktig for å forstå eventyret. Illustrasjonene skal hjelpe barna til å forstå ord som er ukjente. Tema for ordkortene i dette eventyret er hentet fra samisk liv og kultur.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/20/om-eventyret-s/” label=”Om eventyret”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/19/eventyrhefte-og-kulisse-s/” label=”Eventyrhefte”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/19/eventyrkarakterene-s/” label=”Karakterer”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/16/trollkjelen-aktivitet-3s/” color= #34271B label=”Ordkort”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/18/trollkjelen-aktivitet-1s/” label=”Fortellekort”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/15/trollkjelen-aktivitet-4s/” label=”Samtalekort”]

 


[button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/14/trollkjelen-aktivitet-5s/” label=”Telleoppgåve”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/13/trollkjelen-aktivitet-6s/” label=”Sett farge på”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/12/trollkjelen-aktivitet-7s//” label=”Finn bokstaven”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/11/trollkjelen-aktivitet-8s/” label=”Finn den minste”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/10/trollkjelen-aktivitet-9s/” label=”Lotto”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/09/trollkjelen-aktivitet-10s/” label=”Sortere”]


[button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/08/trollkjelen-aktivitet-11s/” label=”Rime”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/07/trollkjelen-aktivitet-12s/” label=”Legge på plass”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/06/trollkjelen-aktivitet-13s/” label=”Stor og liten bokstaven”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/05/trollkjelen-aktivitet-14s/” label=”Puslespill”][button url=”http://www.grom.no/trolliord/2013/08/08/trollkjelen-aktivitet-15s/” label=”Finn fargen”]

[/wonderplugin_cond]


 

Ordkort_1

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]
Ordkort_2
Ordkort_3
Ordkort_4
Ordkort_5
Ordkort_6
Ordkort_7
Ordkort_8
Ordkort_9
Ordkort_10
Ordkort_12

[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]

Rammeplanen:

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Disse målene kan oppnås ved å arbeide med eventyr generelt og mer spesifikt ved å fokusere på visse ord og uttrykk knyttet til eventyret. I dette arbeidet er ordkort gode og enkle hjelpemidler.

 


Fortellekort

Fortellekortene avbilder scener fra eventyret og kan brukes til å illustrere handlingsgangen på samme måte som bildefortellinger gjør. Fortellekortene i Troll i ord tjener en bestemt hensikt. De skal gi visuell støtte når barnet selv forteller, enten fordi barnet trenger kortene for å kunne gjengi historien, eller fordi barnet har glede av å få fortellingen bildelagt.

Barn som har visuell støtte tilgjengelig når de skal fortelle, kan fullt ut konsentrere seg om å finne ordene. Mangler barna ord, kan de bruke bildene til å peke på det som skjer og si slik, sånn, han gjorde sånn osv. På denne måten gjør bildekortene kommunikasjonssituasjonen enklere for barnet – de kan nå fortelle om noe som er til stede i den felles fysiske konteksten, og utnytte dette. Den som hører på ser hva barnet peker på, og slik unngår man at kommunikasjonen bryter sammen selv om barnet mangler noen ord. Denne type kommunikasjon går under navnet kontekstavhengig språkbruk.

Når det er tid for det, kan barnet fortelle uten bildekort. Da hviler fortellingen utelukkende på språket, og kommunikasjonssituasjonen når de skal snakke om eventyret er mer krevende for barnet. Barnet kan ikke støtte seg til bilder, gjenstander eller annet som er fysisk til stede i den felles konteksten når de skal snakke om handlingen. Denne type kommunikasjon går under navnet kontekstuavhengig språkbruk. Se figuren under Faglig forankring og punktet Vanskegrader i kommunikasjonssituasjonen, der disse to kommunikasjonssituasjonene vises.

Fortellekortene kan skrives ut og brukes som fysiske kort dersom det er ønskelig. Da kan kortene for eksempel brukes som forklart over. Aktiviteter der barna skal plassere kortene i riktig rekkefølge i forhold til handlingen i eventyret er også med på å vise hva barna har forstått av å få eventyret fortalt på norsk eller på et annet språk.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]
1 2
3
4
5
6
7
8
9
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Fortellekort_Skomakeren_1 Fortellekort_Skomakern_2 Fortellekort_Skomakern_3 Fortellekort_Skomakern_4 Fortellekort_Skomakern_5 Fortellekort_Skomakern_6 Fortellekort_Skomakern_7 Fortellekort_Skomakern_8 Fortellekort_Skomakern_9 Fortellekort_Skomakern_10 Fortellekort_Skomakern_11 Fortellekort_Skomakern_13 Fortellekort_Skomakern_14 Fortellekort_Skomakern_15 Fortellekort_Skomakern_16 Fortellekort_Skomakern_17 Fortellekort_Skomakeren_18 Stallo_fortellekort_1 Stallo_fortellekort_2
Stallo_fortellekort_3
Stallo_fortellekort_4
Stallo_fortellekort_5
Stallo_fortellekort_6
Stallo_fortellekort_7
Stallo_fortellekort_8
Stallo_fortellekort_9
[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]

Samtalekort

Samtalekort er enkeltstående kort med et spørsmål eller et problem som barna blir bedt om å løse, gjerne som en samtale/diskusjon i gruppe. De skal f.eks finne en løsning på et dilemma, de skal ta et valg og veie for og imot, de skal tenke seg en framtidig situasjon, de skal forklare eller begrunne – kort sagt de skal bruke fantasi og fornuft for å komme fram til løsninger. Å løse problem er en aktivitet der barna blir utfordret til å bruke språket til noe mer komplekst enn å bare beskrive, gjengi eller gjenfortelle. Dette er en ferdighet norske skolebarn viser seg å skåre dårlig på, ifølge de internasjonale PISA-testene. Det kan være én grunn til å arbeide mer systematisk med disse språklige og kognitive utfordringene, andre grunner er at problemene engasjerer og stimulerer barna.

Forskere mener at ulike boktyper påvirker barnets tenkning på ulike måter (Torr og Clugston 1999). Sakprosa og faktabøker for barn innbyr til andre samtaler enn eventyr, fortellinger og fantasifulle tekster. Den voksne stiller andre typer spørsmål til sakprosa og faktatekster, og disse spørsmålene er mer kognitivt utfordrende enn spørsmål som stilles i forbindelse med fortellingstekster. Dette har vi tatt hensyn til når vi har utviklet samtale- eller problemløsnings-kort i Troll i ord. Her får barna språklige og kognitive utfordringer som skiller seg fra spørsmål som vanligvis stilles til eventyr og foretellende tekster.

Tema for samtalekortene i dette eventyret er fra hendelsene i eventyret, om hvem bukkene er og hva en seter er, og hvor blir trollet av etter at det havnet i fossen?

 

Hvordan bruke samtalekortene i språklæring:

I Troll i ord tar vi utgangspunkt i morsomme, fantasieggende, fornuftige og moralske problemer, og vi legger opp til at barna kan løse disse enten individuelt eller i samarbeid med andre barn. Å legge opp til diskusjon i barnegruppen gir også trening i å forhandle: fremme forslag, tilbakevise, gi og ta ordet og lufte løsningen for de andre. Kanskje kan den vokse også legge opp til avstemming over barnas forslag til løsninger.

På kortet står det for eksempel:

 

Før påfuglen og ravnen fikk fargene sine var de hvite. Hvilke andre dyr er hvite?

Her kan dere lage «liste» over hvite dyr, tegne dem, lete etter dem i dyrebøker og magasiner. Så kan du utvide til svart, brun og dyr med mange farger.

Påfuglen og ravnen skal finne røde farger. Hvor kan de lete?

Spør barna hva som har rød farge i naturen. Hvilke bær og blomster er røde? Du kan også be barna lete etter røde ting på avdelingen eller spørre hvem som har rødt i klærne sine.

Ravnen hadde ikke tid til å vente til påfuglen malte fjærene hans ferdig. Vet du hva det vil si å være utålmodig? Har du vært utålmodig?

Her er «å vente» et verb du kan bruke for å gjøre det enklere. – Er det vanskelig å vente på noe? – Ikke det, da er du tålmodig. – Men ravnen var utålmodig. Han klarte ikke å vente. Han ville bli malt med en gang. – Er det vanskelig å vente med å pakke opp gaver? – Er det vanskelig å vente med å spise godteri?

Ravnen blander blå og gul. Hvilken farge blir det? Vet du hvordan man blander for å få oransje farge?

Her kan dere blande vannfarger og erfare direkte hvilke nye farger som oppstår.

Bukkene Bruse

Tema for samtalekortene i dette eventyret………

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]

[/slideshow]


[/wonderplugin_cond]

Gutten som gikk til Nordaveinden

Tema for samtalekortene i dette eventyret er blant annet hentet fra de tre magiske gjenstandene som gutten får av Nordavinden og hva gutten skal bruke disse til.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_01

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_02

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_03

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_04

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_05

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_06

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_07

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_08

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_09

Nordavinden_problemlosningskort_01_Page_10
[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]


Påfuglen og ravnen

Tema for samtalekortene i dette eventyret er farger, mat og blader, og det å måtte vente og være tolmodig.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]

 

P_kort_alle_Page_01 P_kort_alle_Page_02 P_kort_alle_Page_03 P_kort_alle_Page_04 P_kort_alle_Page_05 P_kort_alle_Page_06 P_kort_alle_Page_07 P_kort_alle_Page_08 P_kort_alle_Page_09 P_kort_alle_Page_10 P_kort_alle_Page_11 P_kort_alle_Page_12 P_kort_alle_Page_13 P_kort_alle_Page_14 P_kort_alle_Page_15

[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]


Krokodillen og reven

Tema for samtalekortene i dette eventyret er om dyr og om sanser, og det å låne fra hverandre og gi tilbake.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_01Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_02

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_03

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_04

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_05

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_06

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_07

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_08

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_09

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_10

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_11

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_12

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_13

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_14

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_15

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_16

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_17

Krokodillen_problemlosningskort_alle_Page_18
[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]


Skomakeren Dratewka

Tema for samtalekortene i dette eventyret er om dyr og om sanser, og det å låne fra hverandre og gi tilbake.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]
Kort_1

Kort_2
Kort_3

Kort_4

Kort_5

Kort_6

kort_7

Kort_8

Kort_9

Kort_10

[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]


Stallo på julaften

Tema for samtalekortene i dette eventyret handler om å være modig, om å være redd og om å være lydig. Spørsmålene handler også om de samiske eventyrkarakterene.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]
[/slideshow]
[/wonderplugin_cond]


Undervannslandet

Tema for samtalekortene i dette eventyret handler om å være modig, om å være redd og om å være lydig. Spørsmålene handler også om de samiske eventyrkarakterene.

[wonderplugin_cond browserinclude=”Firefox,Chrome,Safari,Edge,Opera,IE6,IE7,IE8,IE9,IE10,IE11,IE”]

[slideshow]
[/slideshow]

[/wonderplugin_cond]