Ungene trengte store mengder mat, og bare det beste var godt nok for fuglen.
I Våssjå bodde en gammel same som måtte se på at kjempefuglen røva både geit og sau fra ham uten at han fikk has på den.
Han nådde den verken med pil eller øks.