Endringer etter kommetarer under:  

1. Lengde på skjegg halvert.
2. Munn- byttet til strek
3. Bein: Se bilde 2. Tre varianter.

 

Bilde 1

Bilde 2

 

 

Eneste forskjellen er skjegg og munn.