Forslag til tilleggtema for språkesken er HUSDYR.

Hvilke ord skal vi ha med fra kategorien husdyr? Vi tenker ca. 20 ord totalt (husdyr + eventyr-kategori)

Foreløpig forslag så langt:

1 Hest

2 Hoppe

3 Hingst

4 Føll

5 Ku

Kvige

6 Okse

7 Kalv

8 Sau

Søye

9 Vær

10 Lam

Flaskelam/koppelam

Geit (Dialog 834)

Geitebukk / bukk (Dialog ?)

11 Geitekilling/kje

12 Høne

13 Hane

14 Kylling

15 Gris

Purke

Råne

Galte

16 Grisunge

17 Katt (Dialog 825)

18 Kattunge

19 Hund (Dialog 828)

20 Valp

21 Kanin

22 Kaninunge