Samtalekort – Storfuglen

 1. Hva bygger fuglene reir av?
 2. Storfuglen bygger reir av busker, vedstranger og småbåter. Hva forteller det om Storfuglen?
 3. Hva spiste ungene til Storfuglen? Hva spiser vanlige fugleunger?
 4. Hvordan prøvde den gamle samen å stopp Storfuglen fa å røve dyrene hans?
 5. Hva gjorde den gamle samen for å lure Storfuglen? (Lettere – kan ha med dette også) Hva kledde den gale samen seg ut som?
 6. Den gamle samen har kledd seg ut som en sau og lagt seg ute på vollen. Hva skjer nå? (Litt vanskeligere: Hva skjer med den gamle samen som har kledd seg ut som en sau?)
 7. Hva gjør samen når Storfuglen flyr for å finne mer mat?
 8. Hva gjør Storfuglen når han ser at reiret brenner?
 9. Hva skjer med Storfuglen den tredje gangen han prøver å slukke brannen i reiret?
 10. Hva skjer når mannen skal hente vann i tjernet?
 11. Hvordan kom mannen seg ned fra Stetind/det smiske navnet/det høye fjellet?
 12. Hva skjedde med Storfuglen?