Storfuglen bygger reir av busker, tømmerstokker og småbåter. Hva forteller det om Storfuglen?