Leksjon 4, oppgave 3
In Progress

P4c – Персонажі казки

Leksjon Progress
0% Complete

Персонажі казок зроблені з дерев’яних брусків з шовкографією та лазерним гравіюванням. Дерев’яні бруски міцні, стабільні, їх легко брати в руки та тримати. Персонажі можна, наприклад, використовувати для драматизації пригоди.

Вправи

Конкретика, така, як персонажі казок, фотодекорації та реквізити постачаються разом із мовною скринькою і можуть бути використані для переказу та рольової гри.

 

Під заголовком «Materiell» у верхній частині сторінки ви можете знайти файли зображень для кожного персонажа казки, які можна завантажити. Там же ви знайдете pdf з казковими героями, яких можна розфарбовувати. Ви можете завантажити та роздрукувати їх.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen