Leksjon Progress
0% Complete

Перекажіть казку знову, створивши анімацію за допомогою iPad.


Анімація складається з багатьох нерухомих зображень, які йдуть одне за одним і відтворюються в швидкій послідовності. Щоб створити анімацію за допомогою iPad, ви для цього можете завантажити програми з App Store. Ми використали програму iStopMotion для фотографування, а потім імпортували зображення в додаток iMovie.

В додатку iMovie ви можете додавати звук та текст до зображень / анімації. Тут ви можете завантажити посібник користувача з колишнього ІКТ- центру по використанню iMovie для створення анімаційних фільмів на iPad: Brukerveiledning («Посібник користувача»).

Важливо, щоб iPad стояв абсолютно стабільнo під час фотографування для використання в анімаційному фільмі. Для цього існує багато рішень, а підставку для iPad можна зробити самостійно.


 

Вправи

Переказ казки за допомогою казкових героїв, реквізитів та декорацій можна задокументувати в анімаційному фільмі. Фотографуючи, переміщуючи персонажів і реквізити для кожного зображення, діти можуть створювати анімаційні фільми. Незначні переміщення персонажів забезпечують плавність і повільність руху. Якщо персонажі переміщуються занадто швидко, рух стає швидшим і поривчастішим.

Завдання часто можна поєднувати з формотворчою діяльністю, де діти можуть малювати або будувати декорації з пейзажів, де відбувається дія казки.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal:

 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
 • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
 • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

 • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
 • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:

 • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer
 • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
 • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.

Rammeplan for barnehagen