Leksjon Progress
0% Complete

Вправи

Використовуйте для будівництва кубики та цеглинки. Чи можуть цеглинки перетворитися на автомобіль, човен, автобус чи замок?

Запропонуйте дітям витягти з торбинки по одній цеглинці i порахувати ix.

Скільки ми зараз маємо?

Заберіть одну цеглинку і запитайте у дітей, скільки цеглинок зараз на столі?

Чи можуть діти будувати так, щоб покласти дві цеглинки одна на одну, чи можуть вони будувати так, щоб покласти три цеглинки одна на одну тощо?

Зберіть в торбинку всі цеглинки з казки про Павичa.

Запропонуйте дітям витягнути цеглинки одну за одною і покласти їх на стіл.

Запитайте, чи наступна цеглинка більша або менша за попередню.

Які з цеглинок найбільші / найменші? Розкладіть цеглинки за розмірами.

Створіть візерунки та обличчя, використовуючи геометричні фігури на кубиках.

Відпрацьовуйте тему прийменники, попросивши дітей поставити ворона зверху над павичем, під павичем, за павичем, біля павича. Як варіант, можна використати міст з казки про трьох козликiв Брусе і помістити ворона або троля на мосту, під мостом або позаду моста тощо. Ви також можете розмістити всі цеглинки в різних місцях по відношенню до мосту і запитати у дітей, хто знаходиться попереду, над, під, позаду тощо.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
  • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal

  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
  • stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

Rammeplan for barnehagen