Leksjon Progress
0% Complete

У Троль в словах є багато методів роботи з кольором і формою.

Вправи

Контурні малюнки героїв казки можна завантажити у форматі pdf. Аркуші формату А4 можна роздрукувати та розфарбувати вручну.

Дивіться під заголовком «Materiell» у верхній частині сторінки.

Розфарбуйте персонажів казки

Додайте персонажів казки до Puppet Pals

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal

  • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

Rammeplan for barnehagen