Leksjon 3, oppgave 3
In Progress

P3c – Різні мови

Leksjon Progress
0% Complete

Діти, рідна мова яких відмінна від мови більшості, можуть почути казку своєю рідною мовою до того, як вона буде прочитана у великій групі.

Пізніше може бути корисно також іншим дітям прийняти в цьому участь, щоб отримати нові знання про мовні відмінності та схожості. Як це – зустрітися з невідомою мовою? Чи можемо ми вивчити це слово кількома мовами, наприклад рідною мовою Еріка?

Такий підхід може допомогти цінувати рідну мову інших дитей у групі, а діти, які не володіють мовою більшості, отримають можливість проявити свої здібності за допомогою рідної мови.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal

  • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
  • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal

  • synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Rammeplan for barnehagen