Leksjon 2, oppgave 2
In Progress

P2b – Категоризація

Leksjon Progress
0% Complete

Тут про вміння впорядковувати, сортувати та класифікувати, що є важливим.

Запитання, які тренують вміння порівнювати, класифікувати, упорядкувувати та сортувати.

Це їжа?
Це транспортний засіб?
Це меблі?
Це одяг?
Це іграшки?
тощо

Якщо це вправа, то як ми називаємо такі вправи?

Вправи

Попрацювавши зі значенням слова, можна розширити розуміння, визначивши, до яких категорій і надпонятть належить даний термін. Щоб потренувати такі поняття, як схожість і категоризація, ви можете скласти рядки з трьох або більше слів.

Картки зі словами. Потренуйтеся на схожості, розкладіть картки з 10-20 словами зображенням вгору. Деякі картки зі словами потрібно розкласти разом.

Запропонуйте дітям вибрати дві картинки, що пов’язані між собою. Попросіть їх пояснити, чому вони вибрали саме ці картинки. Ви можете показати їм на прикладі, яким чином вибирати картинки.

Картки зі словами також можна використовувати для тренування пам’яті. Для цього необхідно розкласти дві плюс дві однакові картки в кількості, яка підходить даній групі дітей. Разом грають 2 – 4 дитини. За знаходження двох однакових карток даються бали. Картки можна покласти зображенням вгору, або гравець може витягнути їх і використати, як один бал.

Переходьте до вправи

Картки зі словами можна використовувати для відпрацювання таких понять, як зверху / самий верхній, знизу / найнижчий і всередині / середній.

Рядки слів можна розкласти таким чином, щоб, наприклад, в одному рядку було два фрукти, а в іншому рядку — один фрукт.

Рядки чи групи карток зі словами також можна використовувати для тренування таких понять як більшість і найбільше. Розкладіть картки таким чином, щоб вони вказували на

легкий / найлегший, важкий / найважчий, короткий / найкоротший, довгий / найдовший, багато / найбільше, мало / найменше.

Картки зі словами можна використовувати для побудови речень. Виберіть картки, які утворюють речення, наприклад: одне слово, яке буде суб’єктом (наприклад, павич або ворон), одне слово, яке буде об’єктом (наприклад, банан, апельсин або яблуко).

Потім придумайте дієслово, або допоможіть дитині самій його придумати.

Якщо у Вас немає карток зі словами з Троль в словах, Ви можете завантажити та роздрукувати PDF-файли під заголовком Materiell («Матеріали») (див. верхню частину сторінки).

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen