Leksjon 2, oppgave 3
In Progress

P2c – Фонологічне усвідомлення

Leksjon Progress
0% Complete

Ви можете змінити ракурс на фонологічне усвідомлення щодо всіх слів, над якими працюєте.

Запитання, які тренують фонологічне усвідомлення

Скільки оплесків у слові?
Це коротке чи довге слово?
Який звук стоїть першим у слові?
З якого звуку починається слово?
Чи є інші слова, які починаються з того самого звука?
З чим римується слово?

Вправи

Склади є основними елементами мови. Склад можна визначити як частину розмовної мови, яка утворює єдиний ритмічний такт. Слово може мати один або кілька складів.

Проплескуючи склади у словах у той самий час, коли терміни на картці з словом вимовляється вголос, ракурс змінюється на фонологічне усвідомлення. Не соромтеся варіювати, стрибаючи, тупочучи ногами, стукаючи по столу або використовуючи ритмічний інструмент.

Більш складним завданням може бути розмова про довжину або кількість складів у словах. «тре» («дерево») — це коротке слово з одним складом, а «пенcель»  («пензлик») — це довше слово з двома складами. Слово «драґефрукт» («фрукт дракона») ще довше, у ньому три склади.

Якщо у Вас немає карток зі словами з Троль в словах, Ви можете завантажити та роздрукувати PDF-файли під заголовком Materiell («Матеріали») (див. верхню частину сторінки).

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen