Leksjon 2, oppgave 4
In Progress

P2d – Кількість, простір і форма

Leksjon Progress
0% Complete

Картки зі словами можна використовувати для відпрацювання таких понять, як кількість, простір і форма.

Запитання, які тренують поняття кількості, простору і форми.

Що найважче?
Що найлегше?
Чи він важчий (важча, важче), ніж…?
Що найдовше?
Що найкоротше?
Чи він довший (довша, довше), ніж…?

Вправи

Ви запитуєте:
Що найважче?

Що найлегше?

Чи x важчe ніж y?

Ви запитуєте:
Що найвище?

Що найнижче?

Чи x вищe ніж y?

Ви запитуєте:
Що найдовше?

Що найкоротше?

Чи x довшe ніж y?

Якщо у Вас немає карток зі словами з Троль в словах, Ви можете завантажити та роздрукувати PDF-файли під заголовком Materiell («Матеріали») (див. верхню частину сторінки).
 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

  • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Personalet skal

  • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

Rammeplan for barnehagen