B4f – Ekskursjon

Aktiviteter


Hvor bor bukkene, og hva spiser de?

Finnes det et sted der dere kan besøke bukker/geiter?

Hvis ikke kan dere lete opp filmer om geiter på nettet og se om dere finner svar på hvor de bor og hva de liker å spise.

Finn en bro ved en elv som kan egne seg til dramatisering av eventyret. Barna får utdelt roller. Kanskje trollet er en voksen, eller en gruppe av barn? Dramatiser eventyret.
Ta video av dramatiseringen. Digitale verktøy gjør det enkelt å vise filmen etterpå og snakke om opplevelse. Digital skjerm kan fungere som dagsrapport.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
– utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
Personalet skal:
– introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
– opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
– får kunnskap om dyr og dyreliv
Personalet skal:
– legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Rammeplanen 2017