B4g – Konstruere

Aktiviteter


Bruk klossene og terningene til å bygge og konstruere. Kan klossene bli til en bil, en båt, en buss eller et slott?

Gi barna i oppgave å plassere klossene i rekkefølge etter størrelse, høyde, bredde osv. Kjenn på tyngden på klossene, legg klossene i rekkefølge etter hvor tunge de er. Lag mønster og ansikter ved hjelp av de geometriske formene på terningene.

Øv på preposisjonene ved å be barna sette den minste bukken oppå broen, under broen, bak broen, ved siden av broen osv. Du kan også plassere alle klossene ulike steder i forhold til broen, og spørre barna hvem som står foran, oppå, under, bak osv.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
– oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
– utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
– leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
– undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede
Personalet skal:
– legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

– stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

Rammeplanen 2017