B4h Farge og form

I Troll i ord er det mange måter å arbeide med farge og form på.

 

Aktiviteter:


Konturtegninger av eventyrkarakterene kan lastes ned som pdf. A4-arkene kan skrives ut og fargelegges for hånd.

 

Fargelegge eventyrkarakteren

Legge eventyrkarakteren til i PuppetPals

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
– tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
Personalet skal:
– gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
-gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.

Rammeplanen 2017