B4i – Sang, dans og musikk

Her er noen barnesanger som kan passe sammen med eventyret om de tre bukkene Bruse:
1. Blåmann, blåmann bukken min

2. Å, jeg vet en seter

3. Alle killebukkene

Inviter gjerne besteforeldre eller oldeforeldre med erfaring fra gårdsdrift, og kanskje også seterdrift til å fortelle fra gamledager.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

– bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal:
– motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

Rammeplanen 2017