B4k MyMemo

Til denne aktiviteten trengs appen MyMemo fra App Store. Dette er en betalingsapp, men med familieabonnement i icloud kan man bruke samme appen på fem nettbrett. Med appen kan barna på en enkel måte jobbe med lotto og kategorisering.

Last ned appen MyMemo app fra App Store.

Trykk på lenkene under på iPaden, når bildet kommer opp trykker du på bildet og velger Arkiver bilde. Da blir bildene lagret i bildebiblioteket på iPad.

Den minste bukken

Den mellomste bukken

Den største bukken

Troll

Bro

Trapp venstre side

Trapp høyre side

Åpne MyMemo og trykk på + oppe til høyre. Nå får du to valg:
 
1. Ønsker du at barnet skal finne to like bilder, trykker du på knappen til venstre.
2. Ønsker du at barnet skal finne to ulike bilder som hører sammen, som f.eks. ku og kalv og høne og kylling trykker du på knappen til høyre.
 
Trykk på + for å legge til bilde
 
 
Et panel med fire valg vises. Trykk på Kamerarull til venstre for å laste opp et bilde fra telefonen/nettbrettet, velg Kamera for å ta et bilde med telefonen/nettbrettet eller TT symbolet dersom du ønsker å ha tekst på kortet i stedet for et bilde.
 
 
 
Når du har valgt et bilde, kan du justere størrelsen og plasseringen på bilde. Trykk på Haken til høyre når du er ferdig. Ønsker du å starte på nytt, trykker du på Tilbake-knappen til venstre.
 
Når bildet er klart kan du legge til lyd. Trykk på Mikrofonen til høyre for å starte automatisk opptak og Stopp-knappen når du er ferdig. Opptaket vil stoppe automatisk etter 10 sekunder. Trykk Play for å høre innspillingen og Haken til høyre dersom du ønsker å bruke lydopptaket. Du kan slette innspillingen ved å trykke på Tilbake-knappen. 
 
Dersom du ikke ønsker å ha lyd på kortet velger du Mikrofonen med strek over.
 

Tips: Du kan fjerne, endre eller legge til lyd på et kort ved å trykke på Pennen. Denne finner du oppe til høyre på åpningssiden. Trykk på spillet du ønsker å redigere, og videre på kortet du ønsker å jobbe med. Spill inn ønsket lyd ved å trykke på Mikrofonen og slett lyd ved å trykke på Søppelspannet.

 
 
Du har laget ditt første kort. Repeter prosessen for resten av kortene og trykk Haken oppe i venstre hjørne for å lagre spillet. Ønsker du å slette hele spillet trykker du på Søppelspannet nede til venstre.
 
Tips: Du må ha minst tre kort for å lage et spill som innholder seks kort, fire kort for å lage et spill med åtte kort og slik forsetter det. 
 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Personalet skal:
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.

Rammeplanen 2017