N4f – Ekskursjon

Aktiviteter


Er det vindfullt der barnehagen ligger? Kan dere gå et sted der man kjenner vinden bedre? Hvor kommer vinden fra? Er vinden kald eller varm? Er det nordavinden?

Lag drager og lek ute i vinden.
Ta bilder eller video. Digitale verktøy gjør det enkelt å vise bildene etterpå og snakke om opplevelser og ting dere har funnet. Digital skjerm kan fungere som dagsrapport.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
– utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
Personalet skal:
– introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
– opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
– får kunnskap om dyr og dyreliv
Personalet skal:
– legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Rammeplanen 2017