N4i – Sang, dans og musikk

leksjon framdrift
0% Fullført

Her er noen barnesanger som kan passe sammen med eventyret om Nordavinden:
1. Hvem kan seile foruten vind

2. Bake, kake søte

3. Det stod mat på bordet da vi kom

Inviter gjerne besteforeldre eller oldeforeldre med erfaring fra gårdsdrift til å fortelle fra gamledager.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

– bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal:
– motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

Rammeplanen 2017