N3c – Flere språk

Barn med andre morsmål enn majoritetsspråket/undervisningsspråket kan få høre eventyret på eget morsmål før det formidles på majoritetsspråket i stor gruppe.

Senere kan andre barn med fordel delta i aktiviteten for å bygge kunnskap om språkforskjeller og likheter. Hvordan er det å møte et ukjent språk? Kan vi lære ordet på flere språk, på Eric sitt språk?

En slik tilnærming kan bidra til å verdsette morsmålene som finnes i barnegruppen, og barn som mangler ferdigheter i majoritetsspråket får muligheten til å vise ferdigheter gjennom morsmålet sitt.

Aktiviteter

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna – videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.

Rammeplanen 2017