P4l – Book Creator

Til denne aktiviteten trengs appen Book Creator fra App Store. Dette er en betalingsapp, men med familieabonnement i iCloud kan man bruke samme appen på fem nettbrett. Med appen kan barna på en enkel måte lage egne digitale bøker.

Last ned appen Book Creator app fra App Store.

Trykk på lenkene under på iPaden, når bildet kommer opp trykker du på bildet og velger Arkiver bilde. Da blir bildene lagret i bildebiblioteket på iPad.

Påfuglen uten farge

Påfuglen med farge

Påfuglen delvis farget

Ravnen uten farge

Ravnen med farge

Båt og mat

Pensler

Skåler med maling

Åpne Book Creator og trykk på New Book oppe til venstre. Velg formatet du ønsker på boken.

Velg eventyrkarakterer, rekvisitter og bilder ved å trykke på + oppe til høyre. Trykk på Photos. Når du kommer inn i bildemappen din, kan du velge det bildet du vil ha. Når bildet er kommet inn, justerer du det slik at det passer på siden. 

Du kan legge inn video på samme måte som bilder.  

Trykk på + oppe til høyre, velg T Add text. Skriv inn ønsket tekst og juster størrelsen ved å trykk på I oppe til høyre. Under I velger du størrelse, skrifttype, farge m.m.

Du kan lage hyperlenker ved å markere ordet eller setningen du vil lenke opp. Velg Link i menylinjen over teksten. Skriv inn URL-adressen og du har laget en hyperlenke.

Trykke på + oppe til høyre, og velg Add sound. Ta opp lyd ved å trykke på den røde knappen og les inn teksten. Når du er ferdig trykker du en gang til og svarer Yes. Det kommer en knapp med et høyttalersymbol og du kan flytte den dit den passer på siden. Du starter avspillingen ved å dobbeltklikke på ikonet.  

Dersom du ikke er fornøyd med innspillingen fjerner du den ved å markere ikonet og trykke på I. Nederst står det nå Delete. Trykk der og innspillingen er slettet.

Trykk på en tom plass på siden. Trykk deretter på I og velg fargen du ønsker siden skal ha.

Når boken er ferdig kan den lagres i My Books, skrives ut eller deles med andre. Gå til My Books oppe til venstre, trykk på firkanten med pil ut og velg Eksport as ePub. Så velger du Open in. Nå får du opp en liste over programmer som kan åpne boken din. Du kan velge iBooks og legge boken i bokhyllen. Når den er overført åpner den seg. Du kan nå bla i den og spille av lyden å se videoene direkte i boken.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
– leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
Personalet skal:
– skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
– oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
– tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
– leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
Personalet skal:
– skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
– bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.

Rammeplanen 2017