P3d – Gjenta formidlingen

Å formidle et eventyr slik at barna forstår og har glede av de ulike sidene ved innholdet, krever at du arbeider med eventyret over tid. En god formidling tar tid.

 

Etter at eventyret har blitt formidlet minst en gang, fra begynnelse til slutt uten avbrudd i narrativen, bør formidlingen gjentas flere ganger. Ved gjentagelse kan man gjerne ta små avstikkere som trener spesielle språkferdigheter. Avstikkerne kan variere for hver gjennomgang av eventyret.


Aktiviteter

Når du formidler eventyret andre gang, kan du ha en pose med andre konkreter for å gjøre formidlingen variert og komme inn på nye begreper. Kan du bruke eksempelet under fra eventyret om Gutten og Nordavinden og tilpasse til gjenfortelling av eventyret om Påfuglen og ravnen?

Ta utgangspunkt i at gutten skal gå gjennom skogen for å komme til Nordavinden. Her treffer han mange dyr som bor i skogen. Spør barna om de vet navnet på noen dyr som bor i skogen. I posen har du en rev, en ulv, en elg, en ugle, et ekorn, en flaggermus osv. La barna få trekke dyr fra posen og snakk med barna om hva dyra heter, hvordan de ser ut, hva de spiser og hva barnet deres heter.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale


Personalet skal:
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.

Rammeplanen 2017