P2c – Fonologisk bevissthet

Til alle ord det jobbes med, kan du skifte perspektiv til fonologisk bevissthet ved å klappe, trampe eller slå stavelsen samtidig som ordet på ordkortet blir sagt høyt.

Spørsmål som trener fonologisk bevissthet


Hvor mange klapp har ordet?
Er det et kort eller langt ord?
Hvilken lyd kommer først i ordet?
Hvilken lyd begynner ordet med?
Er det flere ord som begynner på samme lyd?
Hva rimer ordet på?

Aktiviteter

Ved å klappe stavelsen samtidig som begrepet på ordkortet blir sagt høyt endres perspektivet til fonologisk bevissthet. Varier gjerne med å hoppe, trampe, slå i bordet, eller bruke rytmeinstrument.

Du kan bruke de trykte ordkortene fra språkesken, eller laste ned en pdf og skrive ut ordkortene.  og skrive ut ordkortene. 

En vanskeligere oppgave kan være å snakke om lengden på ordene. «Tre» er kort ord med ett klapp, mens «pensel» er lengre med to klapp, og ordet «dragefrukt» er lengst av de tre. Det har tre klapp.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna
– leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord.

Rammeplanen 2017