Leksjon 2, oppgave 1
Påbegynt

K2a – Betydning

Leksjonsframdrift
0% fullført

Her er det kunnskap om hva vi gjør med tingen, og hvor vi finner den som er viktig. Et eple spiser vi, og vi finner det i hagen eller i butikken. En bil kjører vi med, og vi finner den på veien.

Spørsmål som trener betydning

Hva er dette?
Vet du hva det heter?
Hva gjør vi med dette?
Hvor finner vi dette?
Har du sånt hjemme, i barnehagen?
Hva slags ting er dette?
Hva kaller vi denne type ting?

Aktiviteter

Her skal man finne ordet som fortellestemmen spør etter.

Her skal man finne eventyrkarakteren som fortellestemmen spør etter.

Dersom du ikke har ordkortene fra Troll i ord kan du laste ned og skrive ut pdf-ene under overskriften «Materiell» (se toppen av siden).

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
  • leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

Personalet skal

  • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
  • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
  • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Rammeplan for barnehagen

evalueringer
evalueringer