K4c – Eventyrkarakterer

Treklosser med silketrykte og lasergraverte motiver utgjør karakterene fra eventyret. Treklossene er robuste, de står stødig og er lette å gripe og holde. Karakterene kan for eksempel brukes til å dramatisere eventyret.

 

Aktiviteter


Denne aktiviteten finner du i eventyrappen Troll i ord – Krokodillen. Appen må åpnes på en iPad.

Konkreter som eventyrkarakterer, fotokulisse og rekvisitter følger med språkesken og kan brukes til å gjenfortelling og rollelek.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
– videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
– møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal:

– invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.
– oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.
– inkludere barna i språkstimulerende aktiviteter.

Rammeplanen 2017