K4f – Ekskursjon

Aktiviteter


Hvor bor reven? Ta barna med på tur til skogen eller på fjellet. Lek at dere er reven, krokodillen og de andre dyrene. Lek at dere skal feire bryllup i skogen.

Dokumenter med bilder eller video. Digitale verktøy gjør det enkelt å vise bildene etterpå og snakke om opplevelser og ting dere har funnet. Digital fotoramme kan fungere som dagsrapport.

Hvordan foregår et bryllup? Har noen av barna vært i byllup? Hva har man på seg, og hva gjør man i forskjellige kulturer?

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
– utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
Personalet skal:
– introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
– opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
– får kunnskap om dyr og dyreliv
Personalet skal:
– legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Rammeplanen 2017