K4i – Sang, dans og musikk

Her er noen barnesanger som kan passe sammen med eventyret om krokodillen og reven:
1. En elefant kom marsjerende

2. Mikkel rev

3. Reven er en hønsetyv

Dersom det er barn i barnegruppen med somaliske foreldre eller besteforeldre kan det være fint å spørre om de kan lære bort noen somaliske barnesanger? Kanskje kan de komme på besøk i barnehagen og synge eller fortelle fra hjemlandet?

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

– bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal:
– motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

Rammeplanen 2017