S4i – Sang, dans og musikk bm

Her er noen barnesanger som kan passe sammen med det polske eventyret om skomakeren Dratewka:
1. Seks små ender

2. Ved veien lå et hus

Dersom det er barn i barnegruppen med polske foreldre eller besteforeldre kan det være fint å spørre om de kan lære bort noen polske barnesanger? Kanskje kan de komme på besøk i barnehagen og synge eller fortelle fra hjemlandet?

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

– bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal:
– motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

Rammeplanen 2017