ST4d – Tilleggstema

Eventyresken inneholder terninger i tre med silketrykte og lasergraverte motiver. Tema for terningene er hentet fra eventyret. Terningene skaper grunnlag for samtale og problemløsning, og de kan stimulerer tall- og mengdeforståelsen. De trener også visuell persepsjon og sikter mot gjenkjennelse av elementene fra eventyret. Terningene kan også brukes sammen med figurene i fri lek.

Aktiviteter


Samle alle terningene fra eventyret om Stallo i den gule tøyposen, og ta fram brettet fra språkesken.

 

La barna trekke en og en terning og snakk om om de samiske draktene på terningene og på brettet. De eldste barna kan velge ett av de samiske parene som er avbildet på brettet (fra lule-, sør- eller nord-samisk område) og prøve å bygge jente- og guttedrakten ved hjelp av terningene. Aktiviteten kan gjerne kombineres med fargeleggingsaktiviteten. Der vil du finne nedlastbare pdf-er med de samme draktene på.

La barna trekke en og en terning fra posen og tell terningene.

 

Hvor mange har vi nå?

 

Ta bort en terning, og spør barna hvor mange terninger som er på bordet nå?

 

Kan barna bygge to terninger oppå hverandre? Kan de bygge tre terninger oppå hverandre? osv…

Samle alle klossene fra eventyret om Stallo i posen.

 

La barna trekke en og en kloss og sett de på bordet etterhvert.

 

Spør om klossen er større eller mindre enn den forrige.

 

Hvilke kloss er størst/minst? Sett klossene i rekkefølge etter størrelse.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
– oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
– utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
– leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
– erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
– undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
– undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede

Personalet skal:
– legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
– oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
– stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing.

Rammeplanen 2017