ST4f – Ekskursjon

Aktiviteter


Eventyret om Stallo foregår i akebakken, hjemme hos Stallo og kona, og hjemme hos gutten sin familie. Finnes det et museum eller lignende om samisk kultur i barnehagen sitt nærområde? Kanskje kan dere besøke bilbioteket og finne bøker om samisk kultur?

Finn et sted som kan egne seg til dramatisering av eventyret. Barna får utdelt roller. Kanskje Stallo er en voksen, eller en gruppe av barn? Dramatiser eventyret.

Gjør gjerne opptak av dramatiseringen. Det gjør det enkelt å vise opptaket etterpå og snakke om opplevelsen. 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
– utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
Personalet skal:
– introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
– opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
– får kunnskap om dyr og dyreliv
Personalet skal:
– legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Rammeplanen 2017