ST4g – Konstruere

Aktiviteter


Finn fram brettet fra språkesken og terningene med barna som har samiske drakter på seg. Her kan dere sette sammen terningene og snakke om forskjeller og likheter på klærne fra de ulike samiske områdene. På brettet vises de samiske draktene som barna har på seg fra sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk område (Karasjok og Kautokeino).

Gi barna i oppgave å plassere klossene i rekkefølge etter størrelse, høyde, bredde osv. Kjenn på tyngden på klossene, legg klossene i rekkefølge etter hvor tunge de er. 

Øv på preposisjonene ved å be barna sette gutten oppå Stallo, under Stallo, bak Stallo, ved siden av Stallo osv. Eventuelt kan du bruke broen fra eventyret om de tre bukkene Bruse og plassere gutten eller trollet på, under eller bak broen osv.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
– oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
– utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
– leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
– undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede
Personalet skal:
– legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

– stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

Rammeplanen 2017