ST3b – Formidle eventyret

God fortellerteknikk gjør deg troverdig og overbevisende for tilhørerne. Fortellerteknikk er ikke nødvendigvis en enkel sak. Skal du få tilhørerne/barna til å engasjere seg i det du forteller, bør du vite hvordan du bygger opp en historie og hvilke elementer som bør være med.


Aktiviteter

Alle kan fortelle – men man trenger trening!

Du kan utvide fortellerevnen din med å sjekke punktene under for selv å finne ut hva du trenger å øve mer på:

 

For å bli en god forteller:

• må du studere innholdet i fortellingen grundig
• må du se fortellingene som indre bilder. Du må leve deg inn og være på innsiden av fortellingen
• kan du bruke undertoner bevisst og utnytte følelsesregisteret for å skape nysgjerrighet hos tilhørerne
• kan du bruke variert stemmeleie og variere virkemidlene
• tar du deg tid og bruker pauser
• bruker du mimikk og kroppsbevegelser i takt med fortellingen
• har du øyekontakt med tilhørerne for å trekke dem inn i fortellingen
• må du tilpasse språket ditt ut fra hvem tilhørerne er
• kan du sjekke barnas forståelse av innholdet underveis ved å la dem fylle ut enkeltord og hendelser. Dette må gjøres på en inviterende måte uten at det virker som kontroll
• kan du lage en innledning til fortellingen som vekker interesse

 

Barnehagehverdagen gir mange muligheter for å fortelle fortellinger. For å øve på å bli gode fortellere kan man bruke disse anledningene aktivt (stellebordet, påkledningssituasjoner, turer, når du trøster barn, under måltider ol.) og fortelle historier man selv liker å fortelle.

 

Å fortelle eventyr kan være like enkelt som å fortelle praksisfortellinger fra barnehagehverdagen. Lær noen metoder for hvordan teksten kan bli en del av deg uten at du lærer den utenat. Du tilegner deg fortellingen ved hjelp av fortellingens struktur, episoder, bilder og følelsesmessige innhold sier Aud Berggraf Sæbø (2003).

 

Bruk ansiktsuttrykk/mimikk i tråd med følelsene de ulike karakterene gir deg når du formidler eventyret.

Når du skal formidle eventyret og bruke klosser for å gjøre det enklere å forstå, kan du gjøre dette ved å bruke teksten på to måter: Du kan bruke den opprinnelige teksten slik du finner den i eventyrheftet eller digitalt, eller ved å forenkle den.
Du kan forenkle eventyret ved å gjøre det om til dramatisk tekst, det vil si å snakke som om du er aktøren.

Bruk klossene og snakk som Stallo, Luhtat, gutten og de andre barna osv. All tale bør være i nåtid (presens). Dette blir en form for teater og dramatisk lek, der handlingen er gitt av eventyret.

Bruk gjerne eksempelet under fra eventyret om Gutten som gikk til Nordavinden for å kreve tilbake melet som inspirasjon og bygg videre på det:

Gutten: Hei. Jeg er gutten.

Moren: Hei, jeg er mammaen.

Gutten: Åh, jeg er så sulten! Hva skal vi spise?

Moren: Vi har ikke noe mat. Men vi kan lage grøt. Da må du gå ut på stabburet og hente mel.

Gutten: Greit! (Flytt gutten «ut»). Åh, det blåser! (Lag blåselyd.) (Ordkortet med bilde av stabburet kan ligge på bordet, eller du kan bruke en eske, og flytte gutten «inn» i stabburet.) Nå henter jeg mel til grøten! Nå blir mammaen min glad. Jeg er så sulten, nam nam, det skal bli godt med mat!

Nordavinden: Sh sh sh (Flytt Nordavinden over gutten.)

Gutten: Å nei! Nå ble alt melet blåst bort! Hva vil mamma si?

Moren: Hvor er melet?

Gutten: Nordavinden blåste så fælt, så alt melet for sin vei!

Moren: Uff og uff. Stakkars oss. Du må gå ut på stabburet og se om det er noe mel igjen.

Slik kan du fortsette. Lag enkle setninger/replikker som figurene sier. Beveg figurene hit og dit, og ta i bruk annet materiell hvis du vil konkretisere mer enn det du finner i eventyresken, for eksempel skogen (grener fra trær, lyng, mose, blader), akebakken (hvitt tøystykke ned fra et bord/stol?), osv.

Du kan også bruke kulissene/scenene fra eventyret herifra: Lytt til eventyret, og blåse de opp med videokanon eller på interaktiv tavle.

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
Personalet skal:
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.

Rammeplanen 2017