Leksjon 3, oppgave 4
Påbegynt

SF3d – Gjenta formidlingen

Leksjonsframdrift
0% fullført

Å formidle et eventyr slik at barna forstår og har glede av de ulike sidene ved innholdet, krever at du arbeider med eventyret over tid. En god formidling tar tid.

 

Etter at eventyret har blitt formidlet minst en gang, fra begynnelse til slutt uten avbrudd i narrativen, bør formidlingen gjentas flere ganger. Ved gjentagelse kan man gjerne ta små avstikkere som trener spesielle språkferdigheter. Avstikkerne kan variere for hver gjennomgang av eventyret.


Aktiviteter

Når du formidler eventyret andre gang, kan du ha en pose med andre konkreter for å gjøre formidlingen variert og komme inn på nye begreper.

Eventyret om Storfuglen har lulesamisk opprinnelse. Her får man høre om norges nasjonalfjell Stetind og sagnet om Storfuglen som bygger et kjempereir av båter og tømmerstokker på toppen av Stetind. Hvilke andre gjenstander bruker Storfuglen til å bygge kjempereiret sitt?

I posen har du samlet gjenstander, som f.eks et gjerde, biler, hus m.m. La barna få trekke gjenstandene fra posen og bygge reiret til Storfuglen mens dere snakker om hva gjenstandene heter, hvordan de ser ut og hva de brukes til.

 

 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Personalet skal

  • synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
  • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

Rammeplan for barnehagen

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

Personalet skal

  • synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Rammeplan for barnehagen