U4e – Animasjon

Gjenfortelle ved å lage animasjon med iPad


Animasjon er stillbilder satt sammen og avspilt i rask rekkefølge. For å lage animasjon med iPad kan man laste ned apper fra App Store til dette formålet. Vi har brukt appen iStopMotion for å ta bilder, og deretter har vi importert bildene i appen iMovie.

I iMovie kan man legge til lyd og tekst til bildene/animasjonen. Her kan du laste ned en brukerveiledning fra tidligere IKT-senteret om hvordan du bruker iMovie for å lage animasjonsfilm på iPad: Brukerveiledning.

Det er viktig at iPaden står helt stødig når man tar bilder til bruk i animasjonsfilm. Det finnes mange løsninger og man kan gjerne lage et stativ til iPad selv.

 

Aktivitet


Gjenfortelling av eventyret ved hjelp av eventyrkarakterer, rekvisitter og kulisser kan dokumenteres i en animasjonsfilm. Ved å ta stillbilder mens man flytter på karakterene og rekvisittene for hvert bilde, kan barna lage animasjonsfilm. Små flytt på karakterene mellom hver gang man tar bilde gir jevnere og mer sakte bevegelse. Flyttes karakterene mye blir bevegelsen raskere og mer hakkete.

Aktiviteten kan gjerne kombineres med formingsaktiviteter der barna kan male, tegne eller bygge kulisser av landskapet der handlingen foregår.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
– leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
Personalet skal:
– skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
– oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
– tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
– leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
Personalet skal:
– skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
– bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.

Rammeplanen 2017