U4j Puppet Pals

Til denne aktiviteten trengs appen Puppet Pals HD Director’s Pass fra App Store. Dette er en betalingsapp. Med appen kan barna på en enkel måte jobbe med gjenfortelling og lage egne eventyrfilmer. Film krever en del lagringsplass, så pass på at det er nok plass på iPaden til å lagre filmene.

Under kan dere laste ned ferdige bilder i form av eventyrkarakterer, rekvisitter og kulissebakgrunner. Når barna er kjent med fremgangsmåten kan de også lage egne bilder som de bruker i filmene de lager.

Last ned appen Puppet Pals app fra App Store.

Trykk på lenkene under på iPaden, når bildet kommer opp trykker du på bildet og velger Arkiver bilde. Da blir bildene lagret i bildebiblioteket på iPad.

Eventyrkarakterer

Samegutten

Sajvegubben

Sajvesønnene

Fisk

Bål

Fiskegeit

Fiskestang

Gullpenger

Geit

Geit i farta

Kulissebakgrunner

Innsjø

Innsjø 1

Innsjø 2

Åpne Puppet Pals og trykk Press to Start

Velg eventyrkarakterer og rekvisitter ved å trykke Add Actor from Photo. Du får bare hente opp ett bilde om gangen (vent med kulissebildet).

Når du har lagt til alle karakterene og rekvisittene merker du de du vil bruke i eventyrfilmen som skal lages. Du kan velge maks 8 bilder (valgte bilder blir grønne).

Trykk next i nedre høyre hjørne. Nå skal du velge kulisser ved å trykke Add Backdrop from Photo på samme måte som med karakterene. Du kan velge maks 5 kulisser.

Nå kan du starte opptak av eventyret. Området som vil vises i filmen er firkanten som er dekket av kulissen som er valgt. I nedre venstre hjørne kan du zoome inn og ut slik at du ser karakterene utenfor filmrådet, eller du zoomer inn for å jobbe på filmområdet.

Når du trykker på den røde record-knappen i øvre kant gjøres det opptak. Du kan når som helst pause opptaket. Det kan være greit at den voksne styrer opptak og pause, iallfall i starten. Før dere gjør opptak avtaler dere sekvensen som skal lages og hva som skal sies, så bygger dere scenen og gjør opptak av sekvensen som avtalt. Deretter pauser dere opptaket og gjentar samme samme prosedyre for neste sekvens i handlingen. La gjerne barna styre handlingen uten å korrigere. Når barna ser og hører sin egen film får de gjerne ideer til hvordan de kan gjøre neste opptak ennå bedre.

Fortell eventyret (lyden tas opp via innebygd mikrofon i iPad) samtidig som du beveger karakterer og rekvisitter innenfor opptaksområdet.

For å bytte kulisse trykker du på de gule duskene i øvre høyre hjørne. Hver dusk viser en kulisse. Fem dusker betyr at du har haket av for fem kulisser som du kan velge mellom i løpet av opptaket.

Trykk på play for å se filmen dere har laget.

Trykk på export for å lagre filmen i bilderullen på iPad, derifra kan du sende filmen med epost eller annet (filmen blir ofte for stor til å kunne sendes i hel lengde med epost)

Når barna kjenner framgangsmåten for å lage film kan gjerne aktiviteten kombineres med formingsaktiviteter der barna kan male eller tegne egne karakterer og rekvisitter. Barna kan også formgi landskapet der handlingen foregår, eller de kan lete etter motiv i naturen og ta bilder med kamera eller iPad. Tegninger og foto hentes så inn i bildebiblioteket på iPad, og deretter lastes de opp i Puppet Pals. Barna kan også lage sine egne karakterer ved å fargelegge sajvegutten og de andre karakterene i fargeleggings-aktiviteten for Undervannslandet.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
– leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
Personalet skal:
– skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
– oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
– tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
– bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
– bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
Personalet skal:
– motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

Rammeplanen 2017