U3a – Forberede formidlingen

Med utgangspunkt i eventyret om de tre bukkene Bruse viser vi hvordan man kan forberede seg før man forteller eventyr til barn.

 

Eksemplet er inspirert av Sæbø (2003)


Aktiviteter

Les langsomt gjennom eventyret og merk deg ord og setninger som kan bety noe for deg, som gir deg indre bilder, ideer og assosiasjoner. Ord og utrykk som du liker og som gir deg indre bilder vil hjelpe deg til å huske eventyrenes bilder og viderebringe opplevelsene til barna.

Når eventyret er lest på ny og du har funnet ut at det berører deg og hva som berører deg, må du finne fram til eventyrets hovedhandling.
Les gjennom eventyret en gang til og finn hovedstrukturen og episodeinndelingen.

De fleste eventyr følger en grunnstruktur med følgende episoder:

1. En begynnelse:

Det var en gang tre bukker…

En igangsettende handling: som skulle til seters for å gjøre seg fete, og alle tre så hette de Bukken Bruse. På veien var det en bro over en foss som de skulle over (bruk stemmen din for å vekke interesse/nysgjerrighet hos barna)

Forsøk på realisering: og under denne bodde det et stort, fælt troll med øyene som tinntallerkener og nese så langt som et riveskaft (bruk stemmen din og gjengi hvor stort og fælt et troll kan være)

2. Konsekvens:

først gikk den minste bukken Bruse og skulle over broen.
– Hvem er det som tripper på min bro? (høyt og tydelig stemmebruk)
– Å det er den minste bukken Bruse. Jeg skal til seters og gjøre meg fet! sa bukken; han var så fin i målet (snakk fort med lav og skjelvende stemme)
– Nå kommer jeg og tar deg! roper trollet (stemmen tilsvarer roping)

3. Reaksjon:

den minste bukkene Bruse blir redd
– Å nei, ikke ta meg, for jeg er så liten jeg. Vent litt så kommer den mellomste bukken Bruse; han er mye større! (bukken skjelver i stemmen)
– Ja nok! sa trollet. Det samme skjer med den mellomste bukken Bruse (men varierer stemmebruken, slik at den er ett hakk kraftigere enn for den minste bukken)

4. Slutt:

så kommer den store bukken Bruse.
TRIPP TRAPP, TIRIPP TRAPP, sa det i broen. Den var så tung at broen både knaket og braket under den.
– Hvem er det som tramper på min bro? skrek trollet.
– Det er den store bukken Bruse, sa bukken den var grov i målet.
– NÅ KOMMER JEG OG TAR DEG! skrek trollet.
– Ja, kom du….
– Og snipp snapp snute, så var eventyret ute!

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
Personalet skal:
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.

Rammeplanen 2017