U3d – Gjenta formidlingen

Å formidle et eventyr slik at barna forstår og har glede av de ulike sidene ved innholdet, krever at du arbeider med eventyret over tid. En god formidling tar tid.

 

Etter at eventyret har blitt formidlet minst en gang, fra begynnelse til slutt uten avbrudd i narrativen, bør formidlingen gjentas flere ganger. Ved gjentagelse kan man gjerne ta små avstikkere som trener spesielle språkferdigheter. Avstikkerne kan variere for hver gjennomgang av eventyret.


 

Aktiviteter

Når du formidler eventyret andre gang, kan du ha en pose med andre konkreter for å gjøre formidlingen variert og komme inn på nye begreper. Eventyret om Undervannslandet har sørsamisk opprinnelse og formidler sørsamisk kultur og levesett. Her blir man kjent med sajvene som bor under vann. Sajvene er en makt som passer på at menneskene oppfører seg og behandler naturen og omgivelsene med respekt. De lærer menneskene naturlovene og gir gode råd. En måtte ferdes fint der sajvene holdt til. Da ville det alltid være et velsignet landskap. Her kan du lese mer om sajvene .

Eventyret om sajvene egner seg godt til å jobbe videre med fokus på natur og miljø. Hva kan vi lære av den samiske måten å leve i pakt med natur på? Finnes det sajver som passer på naturen rundt barnehagen? 

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
– møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
– opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale


Personalet skal:
– synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.

Rammeplanen 2017