U2a – Betydning

Her er det kunnskap om hva vi gjør med tingen, og hvor vi finner den som er viktig. Et eple spiser vi, og vi finner det i hagen eller i butikken. En bil kjører vi med, og vi finner den på veien.

Spørsmål som trener betydning


Hva er dette?
Vet du hva det heter?
Hva gjør vi med dette?
Hvor finner vi dette?
Har du sånt hjemme, i barnehagen?
Hva slags ting er dette?
Hva kaller vi denne type ting? 

 

Aktiviteter

Du kan bruke de trykte ordkortene fra språkesken, eller laste ned en pdf og skrive ut ordkortene.

Klikke på knappene under for å gå til Nøkkelord i lærerappen eller i eventyrappen:

Nøkkelord i lærerapp Nøkkelord i eventyrapp

​Her skal man finne ordet som fortellestemmen spør etter. 

 

Aktivitet i eventyrapp

Her skal man finne eventyrkarakteren som fortellestemmen spør etter. Ved å trykke på tallene fra 1 til 3 vil fortellestemmen gi hint som gjør det lettere å finne riktig eventyrkarakter.

Aktivitet i eventyrapp

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna – videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.

Rammeplanen 2017