U2d – Antall, rom og form

Ordkortene kan brukes til å trene på begreper som uttrykker antall, rom og form.

Spørsmål som trener antall, rom og form.


Hva er tyngst?
Hva er lettest?
Er den tyngre enn …?
Hva er lengst?
Hva er kortest?
Er den lengre enn …?

Aktiviteter

Du spør:
Hva er tyngst?

Hva er lettest?

Er x tyngre enn y?

Du kan bruke de trykte ordkortene fra språkesken, eller laste ned en pdf og skrive ut ordkortene.

Du spør:
Hva er høyest?

Hva er lavest?

Er x høyere enn y?

Du kan bruke de trykte ordkortene fra språkesken, eller laste ned en pdf og skrive ut ordkortene.

Du spør:
Hva er lengst?

Hva er kortest?

Er x lengre y?

Du kan bruke de trykte ordkortene fra språkesken, eller laste ned en pdf og skrive ut ordkortene.

I eventyrappen finnes aktiviteten Puslespill med bilder fra eventyret. Oppgaven er å sette sammen bitene og se hva som skjer med bildet når det er ferdigpuslet. Klikk på knappen under for å gå til Puslespill i eventyrappen:

Nøkkelord i eventyrapp

Du kan også bruke de trykte ordkortene fra språkesken, eller laste ned en pdf og skrive ut ordkortene.

Hva sier Rammeplanen?

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna – videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.

Rammeplanen 2017

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna
– oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
– utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
– leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
– erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
– bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
– undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter.

Rammeplanen 2017