Om oss

Prosjektgruppen: Katrine Tveit, Inger Høj og Synnøve Tveito (GROM as) og Margareth Sandvik (professor OsloMet).

GROM as

I GROM as arbeider vi med design i et bredt perspektiv som omfatter mer enn formgiving. Strategisk design handler om å ta et helhetlig grep der kunnskap om brukeropplevelse, formgiving og markedsføring kompletterer hverandre. Et sterkt brukerfokus og tett dialog med oppdragsgiver og ulike fagdisipliner er viktig i våre designprosesser. GROM har fokus på langsiktige og bærekraftige designløsninger, og ble i 2010 godkjent som miljøsertifisert bedrift gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn (Nasjonal sertifiseringsordning). Designerne i GROM har hovedfag/master innen Visuell kommunikasjon og er Autoristerte Medlemmer i Grafill. AMG-tittel står for «garanti for høy standard, etisk bevissthet og faglig erfaring». Dagleg leder i GROM as er utdannet førskolelærer og har tatt hovedfag i visuell kommunikasjon med tema læringsressurser. Troll i ord er utviklet i tett dialog mellom migrasjonspedagog, språkforsker, designere/utviklere og barna selv.

GROM as
Trollkjelsvegen 26
5726 Vaksdal

Nettadresse: GROM as
E-post: trolliord@grom.no
Telefon: 930 86 015 (send gjerne sms om du ikke når oss så ringer vi tilbake)

 

Margareth Sandvik

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet. Margareth forsker på barn og språkutvikling og har skrevet en rekke bøker og artikler om språkutvikling, flerspråklighet, digitale verktøy og språk og politikk. Margareth har blant annet deltatt i prosjektet «Lær meg norsk før skolestart!»

Sigrunn Skretting

Sigrunn Skretting er migrasjonspedagog i Bjerke Bydel og deltok i oppstarten av Troll i ord-prosjektet. Sigrunn har også deltatt i prosjektet «Lær meg norsk før skolestart!»