Ord fra eventyret

Hvilke ord skal vi ta med oss fra eventyret? Vi tenker ca. 20 ord totalt (husdyr + eventyr-kategori) Forslag så langt: 1 Gull 2 Fuglerede…

Ord i kategorien husdyr

Forslag til tilleggtema for språkesken er HUSDYR. Hvilke ord skal vi ha med fra kategorien husdyr? Vi tenker ca. 20 ord totalt (husdyr + eventyr-kategori)…