ordkort: Husdyr

Ord fra eventyret

Hvilke ord skal vi ta med oss fra eventyret? Vi tenker ca. 20 ord totalt (husdyr + eventyr-kategori) Forslag så langt: 1 Gull 2 Fuglerede / rede 3 Fugleunge/r (ev. under eventyrkarakterer) 4 Fugleegg 5 Busk Småbåter ? 6 Fjord 7 Saueskinn Flintstein ? 8 Flammer 9 Kjele 10 Tjern ORDFORKLARINGER: Vi har plukket ut …

Ord fra eventyret Les mer »

Ord i kategorien husdyr

Forslag til tilleggtema for språkesken er HUSDYR. Hvilke ord skal vi ha med fra kategorien husdyr? Vi tenker ca. 20 ord totalt (husdyr + eventyr-kategori) Foreløpig forslag så langt: 1 Hest 2 Hoppe 3 Hingst 4 Føll 5 Ku Kvige 6 Okse 7 Kalv 8 Sau Søye 9 Vær 10 Lam Flaskelam/koppelam Geit (Dialog 834) …

Ord i kategorien husdyr Les mer »