Raamiplaana for barnehagen

Raamiplaanan jälkhiin lastentaras pittää eđesauttaat kommunikasjuunii ja kieltä.

Raamiplaana sannoo kans ette lastentarhaan personaali pittää auttaat siinä ette kielirikkhaus oon koko lapsiroikan hyväksi. Lisäksi het piđethään tukkeet monikielissii lapsii siinä ette het saatethaan puhhuut ommaa äiđinkieltä. Samala se pittää aktiivisesti eđesauttaat ja kehittäät lasten norjan-/saamenkielistä kompetanssii. Raamiplaana 2017

Lastentaras oon tärkkee lasten kielelisten taittoin kehittämisessä, joko heilä oon norja tahi muu kieli äiđinkielenä. Troll i ord:in eeventyyriapit, konkreetit ja oppima-appi autethaan lastentarasta ko het työtelhään kommunikasjuunin ja kielen etheen. Muisteliijaäänet oon yli 30 kielelä. Siinä oon kans eeventyyriitä joitten alkupörä oon eri puolilta mailmaa. Kaikki nämät assiit tehđhään kielirikkhauđen näkkyyväksi ja arvostetuksi lastentarhaassa.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/