Referanseprosjekt

2018 – 2019 (Pågåande) Troll i ord «Utvikling og produksjon» 

Lanseres høsten 2019. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. 
Utgis med støtte frå UDIR. 

2018 – 2019 (Pågåande) Troll i ord «Språkprosjekter 2018 

– Troll i ord lærerapp» Lanseres høsten 2019. Utvikles med støtte frå Sametinget.

2017 Troll i ord, «Undervannslandet»

Språkverktøy basert på eit sørsamisk eventyr. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. Utviklet med støtte frå Sametinget

2016 Troll i ord, kvensk versjon

av Troll-i-ord-serien med seks eventyr. Med støtte frå Same- og minoritetspolitisk, avdeling Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2016 – Troll i ord, «Stallo»

Språkverktøy basert på eit samisk eventyr. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. Utgitt med støtte frå Sametinget

2015 – 2018 Skattefunn-prosjekt

med utgangspunkt i Troll i ord, utvikle idé-bank mm. Forskningsrådet / Innovasjon Norge.

2015 – Troll i ord, «Skomakaren Dratewka»

Språkverktøy basert på eit polsk eventyr. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. Utgitt med støtte frå UDIR.

2014 – Troll i ord, «Kvifor krokodilla ikkje har tunge»

Språkverktøy basert på eit somalisk eventyr. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. Utgitt med støtte frå UDIR.

2012 – Troll i ord, «Då påfuglen og ramnen fekk fargane sine»

Språkverktøy basert på eit vietnamesisk eventyr. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. Utgitt med støtte frå UDIR. 

2010 – Troll i ord, «Gutten og Nordavinden»

Språkverktøy basert på eit norsk eventyr. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. Utgitt med støtte frå UDIR.

2010 – Troll i ord, «Dei tre bukkane Bruse»

Språkverktøy basert på eit nordisk eventyr. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA. Utgitt med støtte frå UDIR.

2009 – Utvikler og produsent av den norske delen i det nordiske prosjektet Nordbok

«Nordisk litteratur- og bibliotekskomité i gulvhøyde – formidling til barn i bibliotek» i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Utvikling, produksjon og forskning på barns utprøving av en digital versjon av barnebokserien «Når to skal…» av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli. Støtta av mellom anna Nordisk kulturfond.

2005 – 2007 Jakten på beinet

Nettressurs for barn i første klasse. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA og Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen. Utgitt med støtte frå UDIR.

2005 – 2007 Valpen og jeg

Arbeidsbok for barn i førsteklasse basert på nettressursen Jakten på beinet. I samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA og Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen. Utgitt med støtte frå UDIR.