Oppgave 2

Storfuglen bygger reir av busker, tømmerstokker og småbåter. Hva forteller det om Storfuglen?

Oppgave 3

Hva spiste ungene til Storfuglen? Hva spiser vanlige fugleunger?