Oppgave 5

Hva gjorde den gamle samen for å lure Storfuglen?