Oppgave 6

Den gamle samen har kledd seg ut som en sau og lagt seg ute på vollen. Hva skjer nå?